54
   Wednesday
   53 / 34
   Thursday
   34 / 25
   Friday
   33 / 23