72
   Wednesday
   84 / 63
   Thursday
   83 / 64
   Friday
   79 / 62